Privacy

Wij respecteren de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens.

Bij het gebruik van persoonlijke gegevens respecteren wij de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

U heeft recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze laten schrappen of verbeteren. Deze regeling is van toepassing op de gegevens die op deze website verzameld worden in het kader van nieuwsbrieven, online giften of het ondertekenen van onze petities.

E-mailadressenen adres- en betaalgegevens die in het kader van nieuwsbrieven, petitie of giften worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden.

Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken:

Nieuwsbrief


Als u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan geeft u “Red onze Kleiputten” de toestemming om de volgende gegevens van u te bewaren:

  • uw naam
  • uw e-mailadres

Wij bewaren deze gegevens om u te informeren over onze activiteiten via deze nieuwsbrief, enkele malen per jaar.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de volgende termijnen:

Zolang onze nieuwsbrief verschijnt en u zich niet uitschrijft blijft u in het bestand staan. Wanneer u zich uitschrijft van de nieuwsbrief worden uw gegevens zo snel mogelijk maar tenminste binnen de vier weken uit het bestand verwijderd. U kunt zich uitschrijven door contact met ons op te nemen via info@redonzekleiputten.be

Wij delen uw gegevens in geen geval met derden, tenzij daar een wettelijke verplichting voor zou zijn.

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen via info@redonzekleiputten.be.
Wij reageren zo snel mogelijk maar ten minste binnen de vier weken op verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering.

Petitie

Bij het ondertekenen van deze petitie geeft u “Red onze kleiputten” de toestemming om de volgende gegevens van u te bewaren:

  • uw naam
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres
  • de datum en tijdstip waarop u tekende via de knop op de website

Wij bewaren deze gegevens enkel in het kader van deze petitie. Uw gegevens worden bewaard gedurende de volgende termijn:

Bij het einde van onze campagne en het overhandigen van deze petitie aan de beoogde instanties.
Wij delen uw gegevens in geen geval met derden, tenzij daar een wettelijke verplichting voor zou zijn. Bij het overhandigen van de petitie aan de beoogde ontvanger, geven wij geen namen of e-mailgegevens door. Wij geven enkel een indicatie van het aantal ondertekenaars.

Giften

Wanneer u bij het overmaken van een gift uw persoonlijke gegevens invult, geeft u “Red onze kleiputten” de toestemming om deze gegevens van u te bewaren.

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen via info@redonzekleiputten.be.
Wij reageren zo snel mogelijk maar ten minste binnen de vier weken op verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering.

“Red onze kleiputten” verklaart dat:

Wij geen geautomatiseerde profiling toepassen op uw gegevens.
Wij niet de intentie hebben om gegevens te verzamelen van minderjarigen. Wij kunnen echter niet controleren of de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ingevuld door een minderjarige en of deze daar toestemming voor heeft van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@redonzekleiputten.be.
Wij uw gegevens naar beste kunnen beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
Om veiligheidsredenen wordt ook het ip-adres van iedere gebruiker die het aanmeldformulier invult tijdelijk bewaard. Het doel hiervan is dat de technische beheerder van deze site gericht spamaanvallen of andere ongewenste / schadelijke activiteiten kan onderscheppen, mochten die zich voordoen. Het ip-adres wordt voor geen enkel ander doel bewaard of gebruikt.