Petitie

Petitie voor behoud van het waardevol natuurgebied Kleiputten Terhagen (Boom en Rumst)

Beste bewoners van Boom en Rumst en de hele verdere Rupelstreek,

Beste vrienden en ijveraars om de mooie natuur in deze streek te behouden,

De provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, Gemeente Rumst, Gemeente Boom en Lantis plannen om ca. 55 hectare te ontbossen in dit prachtige natuurgebied (het gebied binnen de oranje lijn).

Zij willen er ca. 4,5 miljoen kubieke meter Oosterweel-grond storten.

Hiervoor misbruiken ze de zogenaamde ‘saneringsverplichting voor het hele gebied’.

Ja, er is een voormalig asbeststort (4,5ha – het gebied binnen de witte lijn) dat een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Wij eisen dan ook de onmiddellijke sanering van dit asbeststort! Een 200.000 m3 grond volstaan ruimschoots om dit asbeststort veilig af te dekken, mét bebossing op de taluds, zoals het er nu is.

Middenin de Kleiputten ligt ook een voormalig huisvuilstort (5ha), dat al lang uitgespoeld is en geen vervuilingsbedreiging meer vormt. Meerdere experten vertelden ons dat er absoluut geen noodzaak is voor een ontbossing en grondophoging.

Bovendien is  90% van het gebied waardevolle tot zeer waardevolle natuur, waar o.a. verschillende Europees beschermde dieren voorkomen.

Iedereen die er al ging wandelen, fietsen, joggen of genieten van de mooie natuur, weet hoe rustgevend het er is …

Door deze petitie te tekenen, zeg je

  •  JA, voor de onmiddellijke sanering van het asbeststort naast de Bosstraat in Boom (4,5ha groot). De Vlaamse Waterweg moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen en de wettelijke verplichtingen nakomen.
  • NEE, tegen de Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, de Gemeenten Rumst en Boom, Lantis (‘de project-partners’), die ca. 55ha. van de Kleiputten willen ontbossen en volstorten met Oosterweel-grond.

Bedankt om ons in deze strijd te steunen.

Petitie voor behoud van het waardevol natuurgebied Kleiputten Terhagen (Boom en Rumst)

5,840 handtekeningen

Deel met uw vrienden: