Red Onze Kleiputten vzw

Red Onze Kleiputten is een actiegroep van positieve burgers die pleit voor de noodzakelijke sanering van het natuurgebied tussen Terhagen, Boom en Reet, met een maximaal behoud van het huidig karakter. Zo willen we het waardevol natuurgebied veilig maken voor iedereen en beschermen en bewaren voor de toekomst.

Nieuwsberichten

Lees hieronder onze nieuwsberichten.

Volg ons via Facebook.
Red Onze Kleiputten Natuurpunt

Open brief aan Natuurpunt Rupelstreek

Jullie hebben mooie plannen. Een aaneenschakeling van waterpartijen en moeras gebied langsheen “het rivierenland”. Ruimte voor trekvogels, amfibieën en bovendien goed tegen de opwarming van het klimaat. In het Natuurpunt[…]

Read more

Klacht neergelegd door Red Onze Kleiputten

In de lente van 2019 hebben wij onomstotelijk bewezen dat de afdekking van het asbeststort in slechte staat is en een gevaar vormt voor de volksgezondheid. We hebben een onafhankelijk[…]

Read more

Veel vragen bij het INBO-rapport over de kleiputten

In 2020 maakte Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), in opdracht van de Provincie Antwerpen, een studie over onze kleiputten Boom-Terhagen. Onze groene long van 55 ha wordt erin afgedaan[…]

Read more