Blog

Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigt stortvergunning

Hoera en proficiat!!! We hebben gewonnen! Je leest het goed: dit is het mailtje dat we met Red Onze Kleiputten al jaren hoopten te kunnen sturen naar jou. Vandaag bereikte ons namelijk het beste nieuws dat we konden krijgen in onze rechtszaak tegen het Vlaams Gewest, Provincie Antwerpen, gemeente Boom en gemeente Rumst, enkele partners…
Lees meer

Open brief aan Natuurpunt Rupelstreek

Jullie hebben mooie plannen. Een aaneenschakeling van waterpartijen en moeras gebied langsheen “het rivierenland”. Ruimte voor trekvogels, amfibieën en bovendien goed tegen de opwarming van het klimaat. In het Natuurpunt gebied “de kleiputten Terhagen” gaan jullie vijvers verontdiepen en in het aanpalende natuurgebied “de kleiputten Terhagen” (wel een beetje verwarrend die naamgeving) zou een moerasgebied…
Lees meer

Klacht neergelegd door Red Onze Kleiputten

In de lente van 2019 hebben wij onomstotelijk bewezen dat de afdekking van het asbeststort in slechte staat is en een gevaar vormt voor de volksgezondheid. We hebben een onafhankelijk asbestexpert, studiebureau Kiwa, stalen laten nemen en onderzoeken. Dit rapport hebben we aan alle betrokkenen overhandigd met de eis hier onmiddellijk iets aan te doen.…
Lees meer

Bezoek Lantis aan de kleiputten

Ook tijdens de zomer 2020 hebben we niet stilgezeten. In afwachting van de verdere stappen in het saneringsproject, nodigden we Luc Hellemans en Bart Van Camp uit, vertegenwoordigers van Lantis, voor een plaatsbezoek in onze kleiputten. op 20 augustus 2020. Ook Peter Vermeulen, vertegenwoordiger van Ringland, vervoegde ons. Lantis is de projectpartner die instaat voor…
Lees meer

Veel vragen bij het INBO-rapport over de kleiputten

In 2020 maakte Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), in opdracht van de Provincie Antwerpen, een studie over onze kleiputten Boom-Terhagen. Onze groene long van 55 ha wordt erin afgedaan als een weinig waardevol gebied voor de natuur en het klimaat. Nochtans levert het bestaande robuust en natte bos van de kleiputten ons onder andere…
Lees meer

Red de kleiputten van Terhagen (video)

In deze korte video van Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek en Red Onze Kleiputten vzw komt u meer te weten over het gebied en onze visie.