Klacht neergelegd door Red Onze Kleiputten

Klacht neergelegd door Red Onze Kleiputten

In de lente van 2019 hebben wij onomstotelijk bewezen dat de afdekking van het asbeststort in slechte staat is en een gevaar vormt voor de volksgezondheid. We hebben een onafhankelijk asbestexpert, studiebureau Kiwa, stalen laten nemen en onderzoeken. Dit rapport hebben we aan alle betrokkenen overhandigd met de eis hier onmiddellijk iets aan te doen.

In opdracht van de burgemeester is de Vlaamse Waterweg dan eindelijk begonnen met een gedeeltelijke en weliswaar tijdelijke, afdekking. Maar ook tijdens deze werken liep er veel fout, een stroom burgerklachten bij de politie was het gevolg. De milieu-inspectie moest zelfs per plaatse komen vanwege de ernst van de inbreuken op de asbestwetgeving. In augustus werden de werken beëindigd, al moest enkele maanden later alweer ingegrepen worden omdat de dunne laag afdekking dreigde weg te spoelen.

In februari 2020 verscheen er het Tractebel-rapport over het asbeststort, waarin geconcludeerd werd dat het asbeststort nu veilig is.

Dankzij het asbestrapport van onze asbest-deskundige, Peter Nagels, weten we echter dat dit absoluut NIET zo is: vooral op de taluds liggen de asbestvezels los aan de oppervlakte.

Uit verschillende internationale studies blijkt dat asbestvezels bij droog en winderig weer gemakkelijk tot 500m ver met de wind kunnen meegenomen worden. Binnen een straal van 500m rond dit asbeststort, wonen een 2000-tal mensen!

Omdat wij hiervan op de hoogte zijn en het onze plicht is, omwille van de veiligheid en de gezondheid dit te melden, hebben we:

  • dit meerdere keren gemeld aan de burgemeester en de milieudienst van de gemeente Boom en ook aan de eigenaar, de milieu-inspectie en OVAM;
  • meerdere keren hierover klacht neergelegd bij de politie;
  • een burgelijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter in Antwerpen;
  • toelating gevraagd aan de gemeente Boom om, samen met onze asbestdeskundige, een inspectie te mogen uitvoeren op het asbeststort. De gemeente Boom antwoordde ons dat we hiervoor toelating moeten vragen bij de eigenaar, De Vlaamse Waterweg. Dat hebben we gedaan, maar kregen hierop nooit antwoord.
  • toelating gevraagd om mee te mogen gaan met de inspectietocht van september 2020, met een afvaardiging van ROK (dit kan ons en de bewoners in de omgeving een geruststelling geven).

Aangezien het onze morele plicht is onze buren te beschermen, zijn we begin juli 2020 zelf stalen gaan nemen voor analyse, voorzien van de volledige voorgeschreven beschermingskledij. Het ging om 12 stalen, genomen op de taluds, genomen van het directe oppervlak, op willekeurige plaatsen. Uit de analyse blijkt dat in alle 12 stalen asbestvezels aanwezig zijn, waaronder in meerdere stalen het meest gevaarlijk crocidoliet. Het ging zowel om verweerde als ongebonden asbest.

Deze stalen zijn duidelijke indicaties dat het asbeststort absoluut NIET VEILIG is!

Aangezien in het OBBO (conform verklaard door OVAM op 9 maart 2015) voor de sanering van het asbeststort ‘urgentieklasse 1 ’werd vastgesteld (binnen het jaar moet er begonnen worden met de sanering) blijven wij bij onze eis dat dit asbeststort ONMIDDELLIJK EN VOLLEDIG GESANEERD MOET WORDEN, los van het opvullingsproject van het overige deel van de Kleiputten. Zodoende is de woonomgeving weer veilig en kan de afgesloten zone (ca. 22ha) weer open gesteld worden voor bezoekers (bewoners, jeugd, school, wandelaars, mountainbikers …).