Veel vragen bij het INBO-rapport over de kleiputten

Veel vragen bij het INBO-rapport over de kleiputten

In 2020 maakte Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), in opdracht van de Provincie Antwerpen, een studie over onze kleiputten Boom-Terhagen.

Onze groene long van 55 ha wordt erin afgedaan als een weinig waardevol gebied voor de natuur en het klimaat. Nochtans levert het bestaande robuust en natte bos van de kleiputten ons onder andere zuivere lucht, verkoeling en geluidsbuffering tussen de A12 en de E19, alsook CO2-opvang om de klimaatverandering te bestrijden. Het bestaande bos is van groot belang want het draagt ook bij aan onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.

In 2012 maakte het INBO al een rapport waarin de natuur in de Kleiputten als zeer waardevol beschreven staat. De biologische waarderingskaart uit 2016 van INBO toont ook dat 90% van het gebied waardevolle tot zeer waardevolle natuur is. Gek dat een rapport van datzelfde INBO 4 jaar later dit zo flagrant tegenspreekt!

Omwille van de klimaatopwarming is het stockeren van regenwater in het gebied cruciaal en dat zal vernield worden.

De werken voor de aanvoer van de gronden zullen minstens 10 jaar duren. De kans bestaat dat de gronden een te hoog zoutgehalte hebben; in dat geval zal de herbebossing één of twee jaar moeten uitgesteld worden. Vòòr men dan een bos kan aanplanten moet de grond eerst vruchtbaar gemaakt worden met compost, substraten, humus, enz…

Ja, er is een budget voorzien voor afwerking, maar dat dient ook voor de inrichting van de Kleiputten, zoals aanleg van paden, bruggetjes, zitbanken, … Blijft er dan nog geld over voor aanplant van de bomen? Pioniersvegetatie is ook mogelijk: “ze zijn aangepast aan de specifieke groeiomstandigheden van een minerale bodem …” zegt het INBO-rapport, waarbij ze blijkbaar vergeten dat dat juist is wat er in de afgelopen 30-40 jaar gebeurde in onze Kleiputten, waardoor het bos er is dat we nu hebben!

Nog eens 70 (!) jaar later zou dit evolueren tot een volwaardig bos. M.a.w. het duurt minstens 40 jaar om te komen waar we nu staan …

De gronden die aangebracht worden, bevatten sulfaten en chroom (chroom 3 kan oxideren tot het gevaarlijke chroom 6!) en zijn bovendien te zout (Schelde-zeewater) voor de planten in de ruime omtrek. Waarom luistert men niet naar de actiegroepen die voldoende alternatieven aanbieden om een ecologische ramp te voorkomen en waarbij het bestaande bos toch behouden kan blijven? Wij kunnen alleen maar concluderen met deze woorden: ‘ Maak uw huiswerk opnieuw!’.

Laat het INBO eens onderzoeken hoe de huidige natuur van de Kleiputten maximaal kan bewaard blijven, met enkel een afdekking van het asbeststort in plaats van ze te vernietigen onder een massa grond omwille van geldelijk gewin