Red de kleiputten van Terhagen (video)

Red de kleiputten van Terhagen (video)

In deze korte video van Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek en Red Onze Kleiputten vzw komt u meer te weten over het gebied en onze visie.

Teken de petitie !

Transcript:

00:46
We staan hier nu voor de kleiputten. Da’s een voormalige ontginningsgroeve voor bakstenen, voor klei.
00:52
In de jaren ’70 en ’80 zijn ze hier ook allerlei materiaal komen storten: een huisvuilstort en een asbeststort.
00:58
Hier recht achter ons is het asbeststuk.
01:02
Ze zijn er intussen al een aantal jaar van op de hoogte dat dat eigenlijk allemaal niet meer zo proper is.
01:06
Het is ooit afgedekt geweest, maar het komt allemaal terug aan de oppervlakte.
01:10
En we zijn met de bewoners nogal ongerust geworden daarover.
01:13
We hebben zelfs een actiegroep opgericht “Red onze kleiputten”
01:17
Wij hebben ook een asbestdeskundige aangesproken om dat eens na te kijken voor ons.
01:21
Die heeft vastgesteld dat er op veel plaatsen asbest bovenligt.
01:25
Ook het meest gevaarlijke asbest
01:26
dat je zo kan inademen en waar je dus dood van kan gaan.
01:30
Ze zijn begonnen aan de sanering ervan. Er is een deel afgedekt
01:33
maar een aantal van de meest gevaarlijke stukken die nog blootlagen
01:35
die wij door onze expert hebben laten vaststellen
01:38
liggen nu nog altijd bloot.
01:41
Dat maakt de bewoners ongerust want wie zegt dat het dan nu veilig is?
01:46
Als het blootligt lijkt dat mij niet in orde.
01:50
[Muziekfragment “De oude kleiput” van Carl Boecx en Marthe De Groot]
01:53
“Zijn woorden zijn wijs, zijn ondergrond grijs”
01:57
“In zijn schoot groeit het aards paradijs”
02:01
“Kikkers, konijnen nemen hun sprong”
02:06
“Genieten van de groene long”
02:15
We staan hier nu in het hart van de kleiputten Terhagen
02:18
dat is een gebied van ongeveer 45 ha groot
02:23
Er zijn plannen om Oosterweelgronden naar hier te brengen
02:26
en daarvoor zouden 45 ha van dit gebied gekapt gaan worden.
02:30
En daarna zouden zo een 3,6 à 4 milioen m³ grond in dit gebied gestort worden.
02:37
Je kan je voorstellen dat ongeveer het grootste deel van de vijver hier gaat verdwijnen
02:42
en dat er een berg grond gaat opkomen van een 30 meter hoog.
02:48
In het kennisgeving-milieueffectenrapport staat dat
02:51
90% van dit gebied waardevolle tot zeer waardevolle natuur is.
02:56
Al die waardevolle natuur gaat volledig bedekt worden met een massa grond.
03:01
Ze proberen dat ook te verkopen onder het mom van een noodzaak aan sanering
03:06
Er is inderdaad een asbeststort in dit gebied dat dringend gesaneerd moet worden
03:10
maar er is ook een huisvuilstort waarvan wij hebben vastgesteld dat de sanering helemaal niet noodzakelijk is.
03:17
Wat we eigenlijk vragen is dat de natuur in dit gebied bewaard zou blijven
03:22
dat het asbeststort dat in dit gebied onmiddellijk en volledig gesaneerd zou worden
03:27
en dat de rest van het gebied gevrijwaard zou blijven.
03:34
“Doe het voorzichtig en bescherm je goed”
03:38
“want ik weet niet wat dit gif met je doet”
03:43
“De rest van mijn rijkdom die is niet te koop”
03:47
“En beste buur, u bent zoals ik hoop”
03:53
“verstandig en wijs en kiest voor dit look-alike”
04:00
“aards paradijs”