Bezoek Lantis aan de kleiputten

Bezoek Lantis aan de kleiputten

Ook tijdens de zomer 2020 hebben we niet stilgezeten. In afwachting van de verdere stappen in het saneringsproject, nodigden we Luc Hellemans en Bart Van Camp uit, vertegenwoordigers van Lantis, voor een plaatsbezoek in onze kleiputten. op 20 augustus 2020. Ook Peter Vermeulen, vertegenwoordiger van Ringland, vervoegde ons. Lantis is de projectpartner die instaat voor de grondaanvoer van de Oosterweelwerf; Ringland is één van de burgerinitiatieven in dat project.

Onze wandeling vertrok aan het clublokaal van De Lustige Vissers, wiens visvijver bedreigd wordt door de projectplannen. Vandaar trokken we naar de zandvlakte en lieten hen de bestaande kleidijken rond het huisvuilstort zien, waarna we aan de afsluiting rond het asbeststort naar rechts afsloegen. We wandelden verder tussen de vijvers en namen het Keibrekerspad terug richting De Lustige Vissers.

We lieten hen de pracht en rust zien die de natuur ons hier te bieden heeft en praatten ondertussen over hoe wij de sanering zien. Het werd een aangename middag met wederzijds respect, daarom hopen wij op een positief vervolg van deze gesprekken.

En dat vervolg kwam er: op 8 december 2020 was er een verkennend overleg waarbij Bart Van Camp en Evi Triest de manier van werken van Lantis voorstelde: “wij hebben een aantal sleutels in handen om het draaglijker te maken”. ROK wilde meer verduidelijking over het project en vergelijking met onze voorstellen, wat in het verleden nooit gebeurde.

Op 7 januari 2021 gaf Gert Van de Genachte (intendant van het project voor Provincie en Vlaamse Waterweg) een presentatie over het Milieu-effecten-rapport (MER) . Het was duidelijk dat er nog veel vragen bleven …

Voor 19 januari 2021 had ROK een aantal vragen geformuleerd over wat nog onduidelijk was, zoals de bespreking van ons voorstel over een alternatief voor de sanering van het huisvuilstort. Het ene uur overleg bleek te kort om tot een resultaat te komen …

Wordt wellicht vervolgd …